Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

Bild på en förskollärare och barn som sitter i ring

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om att upptäcka naturen, prova på digitala verktyg eller matematik.

Din roll som förskollärare är att stimulera de yngsta barnen i ett lekfullt lärande, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar. Utbildningen varar i tre och ett halvt år och som utbildad förskollärare kan du arbeta i både förskola och förskoleklass.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrket genom kurser som bland annat handlar om förskolläraruppdraget, barns rättigheter och dokumentation.

Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling och deras matematiska lärande. Du läser också teknik, naturvetenskap och estetiska lärprocesser för att kunna stimulera barns lek och lärande.

Under utbildningen fördjupar du din kunskap om musik, rörelse, bild, drama och digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Den sjätte terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare genom olika kurser som handlar om sociala relationer, utvecklingsarbete, det pedagogiska ledarskapet och specialpedagogik. Under sista terminen gör du ett examensarbete.

Om du väljer att läsa utbildningen i Västervik, Vimmerby eller Hultsfred genomförs den via videokonferens i samarbete med Campus i Småland. Föreläsningar och seminarier sänds från utbildningen i Norrköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar kan komma att förläggas i Norrköping.

Utbildningen ger dig möjligheter till internationellt utbyte, till exempel genom att läsa såväl kurser som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands.

Praktik under hela utbildningen

Du har under hela utbildningen nära kontakt med förskolor genom din praktik, den  verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). I slutet av din utbildning har du lärt dig så mycket att du är mogen att ta ett helhetsansvar för förskollärarens arbetsuppgifter vid den förskola du gör VFU på. Placeringar under VFU kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Läs mer om förskollärarprogrammet

Sidan senast granskad den 17 juni 2020
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun