Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Programmet för socialpsykiatrisk vård, 180 hp

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

BIld på två kvinnor och en man som läser på ett papper

Programmets huvudområde vårdvetenskap med fokus på psykisk hälsa och ohälsa, tillsammans med kurser inom socialt arbete och kriminologi. Allt detta förbereder dig för att möta människor med psykisk problematik till exempel psykiatrisk sjukdom, missbruk och kriminalitet.

Om utbildningen

Utbildningens fokus riktar sig till människans livssituation och livsvillkor i samhället. Under utbildningens gång utvecklar du din förmåga till en personcentrerad vård nära människan. Du förbereds i att samverka och föra dialog med olika aktörer som:

  • Kommuner
  • Sjukvård
  • Myndigheter
  • Intresseorganisationer
  • Närstående

Du kommer att få träna på att hantera frågeställningar och problemområden som förekommer i arbetet tillsammans med personer med psykisk ohälsa och komplex psykiatrisk problematik. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med fokus på psykisk hälsa och ohälsa samt psykiatrisk vård. Vårdvetenskap utgör tillsammans med stödämnena socialt arbete och kriminologi grunden för din kompetens i att möta personer med psykisk funktionsnedsättning med särskilt komplicerad problematik. Centralt i utbildningen är att forskningsbaserad kunskap och ett kritiskt förhållningssätt kopplas samman med praktiska inslag.

Efter examen

Det finns många människor i samhället med svåra livssituationer vilket kräver att personal har fördjupad och bred kompetens inom kunskapsområdet.

Efter utbildningen kan du arbeta med människor med psykisk ohälsa inom bland annat:

  • Kommunal psykiatri
  • Rättspsykiatri
  • HVB-hem
  • Kriminalvård
  • Statens institutionsstyrelse

Läs mer om socialpsykiatriska programmet på Högskolan Västs webbplats

Ansökan öppnar den 15 mars 2021.

Sidan senast granskad den 24 november 2020
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun