Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Våra utbildningar på Campus Västervik

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

Dessa utbildningar kan du läsa på plats hos oss vilket betyder att du får en studiegrupp och att du kan se dina föreläsningar tillsammans med dina studiekamrater.

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet, 210 hp (HT 2019)

På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling och levnadsförhållanden och hur de lär sig att läsa, skriva och räkna. Utbildningen varar i tre och ett halvt år. Den första terminen får du en g...

Program, grundnivå

socialpedagogiska programmet

Socialpedagogiska programmet, 180 hp

I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Utbildningens huvudsakliga...

Program, grundnivå

sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhi...

Program, grundnivå

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssköterska, 75 hp

Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård. Distriktssköterskeutbi...

Program, avancerad nivå

Maskiningenjör

Maskiningenjör, 180 hp

Campus Västervik i samarbete med Högskolan Väst har från och med hösten 2019 möjlighet att erbjuda flexibel undervisningsform där du kan kombinera arbete och studier. Maskiningenjören har en central r...

Program, grundnivå

Barnmorska

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utbilda dig till barnmorska. Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och vänder sig till legitimerade sjukskötersk...

Program, avancerad nivå

Certifierad produktionstekniker

Certifierad Produktionstekniker, 230 YHP

En utbildning för dig som gillar att jobba i team eller leda dem. Du får lösa problem och fundera på allt från effektiviseringar av maskiner och processer, till nya arbetssätt för personalen. Du får k...

Yrkeshögskoleutbildningar

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp

Du arbetar kanske redan idag med barns och ungdomars kultur och fritid - som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården. Under programmet fördjupas och breddas dina tidigare kunskaper om barn ...

Program, avancerad nivå

Skolans uppdrag och kunskap om bedömning - gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp

Jobbar du som yrkeslärare eller är yrkeskunnig inom ditt yrke och vill dela med dig?Det finns ett mycket stort behov av yrkeslärare inom yrkesgymnasier i Sverige idag. Är du yrkeskunnig inom ditt yrke...

Kurser, grundnivå

Fritidshemmet och skolans samhälliga roll och uppdrag , 15 hp

Jobbar du redan med barn eller är nyfiken på att jobba med barn? Introduktionskursen ”Fritidshemmet och skolans samhälliga roll och uppdrag, 15 hp” vänder sig till dig som vill få mer kunskap om lärar...

Kurser, grundnivå

Förskolans samhälliga roll och uppdrag, 15 hp

Jobbar du redan med barn eller är nyfiken på att jobba med barn? Introduktionskursen ”Förskolans samhälliga roll och uppdrag, 15 hp” vänder sig till dig som vill få mer kunskap om förskolläraruppdrage...

Kurser, grundnivå

Ledarskap

Ledarskap, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuilding. Praktiskt t...

Kurser, grundnivå

Handledning - en grundläggande introduktion, 7.5 hp

Kursen vänder sig till den som handleder och undervisar medarbetare och studenter. Kursens syfte är att utvecklas som handledare genom att förvärva kunskap om handledningsprocessen och handledarrollen...

Kurser, grundnivå

Sidan senast granskad den 23 april 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Filtreringsalternativ

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun