Kalender för Campus Västervik
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kalender för Campus Västervik

19 augusti 2018 - 07 mars 2019

Nyanlända vuxna migranters erfarenheter och meningsskapande i sitt nya liv i Sverige

19 september 2018, 13:15 - 15:15

Seminariet handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod efter att de har fått uppehållstillstånd.

Föreläsare: Afrah Abdulla, universitetslektor vid Högskolan Väst, forskar inom samhällsvetenska, utbildningsvetenskap och pedagogik.

Pris: 160 (ex moms) per person

Sista anmälningsdag: 10 september

Anmälan: fou@vastervik.se

Seminariet ingår seminarieserien "Organisatoriska mellanrum"

Plats: Campus Västervik. Lokal anges på plats

Samverkan och samverkansprojekt -hinder och möjligheter

25 september 2018, 13:15 - 15:15

Samverkan och samverkansprojekt -hinder och möjligheter.

Föreläsare: Tore Svendsen, universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet, utredare vid FoU Nordväst.

Pris: 160 (ex moms) per person

Sista anmälningsdag: 14 september

Anmälan: fou@vastervik.se

Seminariet ingår seminarieserien "Organisatoriska mellanrum"

Plats: Campus Västervik. Lokal anges på plats

Socialpedagogiskt arbete i skolan – mellan stöd och kontroll

04 oktober 2018, 10:00 - 12:00

Socialpedagogiskt arbete i skolan – mellan stöd och kontroll

Föreläsare: Mats Stenberg, socionom med lång yrkeserfarenhet från socialtjänsten samt ungdoms och missbruksvården. Numera forskare och lärare på ett socialpedagogiskt program med särskild inriktning på ungdoms- och missbruksvård, som finns inom institutionen för pedagogisk och lärande vid Linnéuniversitet i Växjö.

Pris: 160 (ex moms) per person

Sista anmälningsdag: 24 september

Anmälan: fou@vastervik.se

Seminariet ingår seminarieserien "Organisatoriska mellanrum"

Plats: Campus Västervik. Lokal anges på plats

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem och deras livsvillkor

04 oktober 2018, 13:15 - 15:15

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem och deras livsvillkor.

Föreläsare: Mats Stenberg, socionom med lång yrkeserfarenhet från socialtjänsten samt ungdoms och missbruksvården. Numera forskare och lärare på ett socialpedagogiskt program med särskild inriktning på ungdoms- och missbruksvård, som finns inom institutionen för pedagogisk och lärande vid Linnéuniversitet i Växjö.

Pris: 160 (ex moms) per person

Sista anmälningsdag: 24 september

Anmälan: fou@vastervik.se

Seminariet ingår seminarieserien "Organisatoriska mellanrum"

Plats: Campus Västervik. Lokal anges på plats

Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer. Hur utveckla samverkan?

09 oktober 2018, 13:15 - 15:15

Barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer kan behöva stöd från flera av socialtjänstens enheter. Vad krävs för god samverkan? Hur påverkar lagarna (LSS och SoL) arbetet? Hur kommer barnperspektivet in?

Föreläsare: Kristina Engwall, chef och forskningsledare med inriktning mot funktionshinder på FoU Södertörn. Docent i historia och forskar numera inom funktionshinderområdet. Tidigare forskningsprojekt har, bland annat, handlat om barn och medborgarskap samt att skapa familj.

Pris: 160 (ex moms) per person

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Anmälan: fou@vastervik.se

Seminariet ingår seminarieserien "Organisatoriska mellanrum"

Plats: Campus Västervik. Lokal anges på plats

Handledarintroduktion

09 oktober 2018, 14:00 - 16:30

Du som funderar på att bli handledare eller som precis har blivit handledare för studenter som läser till förskollärare eller till lärare, erbjuds nu en handledarintroduktion. Vi kommer att berätta om rollen och gå igenom de viktigaste delarna av uppdraget.

För att anmäla dig mejla Katja Vrettou senast måndagen den 2 oktober

Under introduktionen kommer vi att gå igenom:

  • Handledarens uppgifter
  • Handledarens ansvar
  • Bedömning av VFU:n - hur går det till?
  • Vilka dokument ska handledaren vara insatt i och använda?
  • Studentens skyldigheter och rättigheter
  • När det inte fungerar
  • Diskussion och frågor

Vill du veta mer om handledaruppdraget, klicka här

Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8

Det osynliga brottsoffret. Barn och unga som lever i familjer med våld

18 oktober 2018, 13:15 - 15:15

Det osynliga brottsoffret. Barn och unga som lever i familjer med våld.

Kvinnomisshandel, eller det under senare år alltmer använda begreppet våld i nära relationer, har av WHO definierats som ett globalt folkhälsoproblem. Vad innebär det för barnen i familjen att bevittna/uppleva våld inom familjen och vad gör samhället för att motverka den här formen av psykisk barnmisshandel?

Föreläsare: Ann-Charlotte Münger, universitetslektor, Linköpings Universitet.

Pris: 160 (ex moms) per person

Sista anmälningsdag: 8 oktober

Anmälan: fou@vastervik.se

Seminariet ingår seminarieserien "Organisatoriska mellanrum"

Plats: Campus Västervik. Lokal anges på plats

Skolsocialt arbete – med fokus på ungas uppfattningar om och erfarenheter av skola och socialtjänst

25 oktober 2018, 13:15 - 15:15

Skolsocialt arbete – med fokus på ungas uppfattningar om och erfarenheter av skola och socialtjänst. Om forskning som rör det skolsociala arbetet.

Föreläsare: Ylva Spånberger Weitz, forskare på FoU Nordväst och lektor vid institutionen för socialt arbete i Stockholm.

Pris: 160 (ex moms) per person

Sista anmälningsdag: 17 september

Anmälan: fou@vastervik.se

Seminariet ingår seminarieserien "Organisatoriska mellanrum"

Plats: Campus Västervik. Lokal anges på plats
Sidan senast granskad den 25 januari 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström