Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Samverkan i fokus på HSS-konferens i Örebro

2019-05-15

Den 8–10 maj deltog Campus Västervik under konferensen Högskola och samhälle i samverkan, som arrangerades av Örebro universitet. Vi bidrog bland annat med en workshop om samverkansprojektet Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet.

HSS 2019 samlade lärosäten, näringsliv och offentlig sektor i Örebro för att stärka utbyten mellan aktörerna kring samverkan och innovation. Konferensen bjöd bland annat på föreläsningar, workshops och samtal. Exempel på teman var Artificiell Intelligens, verktyg för samverkan och kompetensförsörjning.

Campus Västervik var medarrangör av en välbesökt workshop om Nya vägar, som är ett påverkans- och samverkansprojekt som finansieras av Vinnova och koordineras av Högskolan Väst. Under workshopen fick deltagarna tycka till kring frågan ”Hur stärker vi tillgång till högre utbildning i hela landet?”

Campuschefen Jerry Engström deltog dessutom i ett panelsamtal om samverkanskulturer och -miljöer. Han jämförde samverkan med en kärleksrelation och betonade vikten av att ändra perspektiv, från att spekulera om framtiden till att agera i nutiden.

- Vi lever nu, så låt oss hantera utmaningarna nu. Vi borde ställa oss frågan vad studenten vill i sin nutid, sade Jerry Engström.

Under konferensens sista dag fanns Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, på plats. Hon medverkade i en samtalsstudio som diskuterade samverkan kring kompetensförsörjning, forskning och innovation.

- Alla som har anknytning till frågan behöver arbeta gemensamt kring kompetensförsörjningsfrågor, både näringsliv och offentlig sektor, sade Matilda Ernkrans.

Efter sommaren finns planer på att ministern ska komma till Västervik för att besöka Campus.