Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Titta in i simhallsbygget!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-11-03

Simhallen på Bökensved har lockat badsugna ända sedan 1970-talet. Genom åren har vatten från bassängen läckt ned i betongen och försvagat byggnaden. Nu tar kommunen ett helhetsgrepp genom att bygga ut och renovera simhallen.
Om ett drygt år är det dags för premiärdopp i den nya bassängen säger projektchefen Stefan Karlsson, Bostadsbolaget.

Skiss över Västerviks nya simhall sedd uppifrån utan tak

Skiss över den nya 25-metersbassängen och det nya bad- och leklandet.

 En renovering av den gamla simhallen är absolut nödvändig men att bomma igen under tiden var inte ett alternativ.

Lösningen blev att först bygga till simhallen med en ny 25-metersbassäng och ett vatten- och lekland medan den gamla simhallen har hållit öppet som vanligt. När den nya delen invigts nästa vinter ska renoveringarna av den gamla simhallen ta vid. Planen är att hela arbetet ska vara klart efter sommaren 2024.
Det är roligt att vi får ett lekland för de minsta barnen, det har saknats tidigare. Och behovet av motionsbanor för simmare har verkligen ökat de senaste åren säger Stefan Karlsson.

Skiss över bad- och lekland i Västerviks simhall

Skiss över det nya bad- och leklandet.

Den nya simhallsdelen vätter mot fotbollsplanerna och byggs ihop med den gamla simhallen. I källarplanet står stora trycksandfilter på rad och värmeväxlare, kemitankar och utjämningstankar finns också på plats.

Stefan Karlsson pekar ut smarta lösningar i den nya byggnaden. Under sittbänkarna runt bassängen finns ventiler där torr inomhusluft från källarplanet ska tillföras bassängområdet. Andra ventiler ska ta bort irriterande klorångor från bassängytan. Innertaket hängs på glasfiberbalkar som inte kan rosta och torr luft ska sprutas upp under innertaket för att minska på ångtrycket mot yttertaket. För att minska vattenläckaget som skadat den gamla simhallens fundament ska golv och bassäng fuktspärras med en pvc-duk.

Att bygga simhall är dyrt och Bostadsbolaget har sneglat på goda exempel västerut.
I Borås lyckades kommunen hålla nere kostnaderna rejält genom ett annorlunda sätt att handla upp entreprenaderna säger Stefan Karlsson.

Simhallsbyggets upphandlingsansvarige Bill Forss och projektchef Stefan Karlsson

Upphandlingsansvarige Bill Forss och projektchefen Stefan Karlsson. 

Projektledarna i Västervik har fått mycket hjälp och inspiration från dem som var projektledare i Borås. Fördelen med modellen är att projektledarna håller ihop bygget och tidsplanen själva och handlar upp varje totalentreprenör för sig. Detta i motsats till att lägga ut hela byggprojektet på en upphandling.
Om en totalentreprenad hade valts för hela projektet så var bedömningen att vi i bästa fall fått något enstaka anbud. På det här viset blev det möjligt för regionala företag att lägga anbud inom exempelvis bygg, el och ventilation säger upphandlingsansvarige Bill Forss, Bostadsbolaget.

Totalt är 21 totalentreprenader upphandlade och enligt beräkningar har kostnaden för bygget kunnat reduceras med dryga 20 procent jämfört med en traditionell upphandling.

Fasad under byggnation på Västerviks simhall

Den nya simhallens exteriör i slutet av oktober 2021.

Bild som visar bassängen som är under uppbyggnad i den nya simhallen

Bassängen i den nya simhallen i slutet av oktober 2021.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.