Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fotboll

Nya planer för fotbollen

Kommunfullmäktiges politiker ställer sig bakom förslaget att investera i nya fotbollsplaner på Karstorp och Bökensved. När beslutet vinner laga kraft kommer projektet att dra igång så snart som möjligt.

Förslaget innehåller tre delar:

1. anläggande av en ny fullstor konstgräsplan med måtten 71x111 meter vid ”Paragonhuset” på Karstorp där en befintlig gräsplan idag är placerad. Planen byggs enligt Fotbollförbundets framtagna standard och kommer att vara belyst, uppvärmd och utrustad med bevattningsdysor samt dagvattenhantering för att kunna utnyttjas till träning och matchspel året runt.

2. anläggande av nytt konstgräs på Bökensved. Den nya arenan och eventhallen på Bökensved kommer att ta en del av den befintliga 11-mannaplanen med konstgräs. Den byggs därför om till en konstgräsplan för 7-mannalag.

3. den befintliga A-planen på Bökensved kommer att byggas ut så att spelmåtten matchar Svenska Fotbollförbundets regler. Den befintliga konstbevattningen byggs också om och anpassas till ny gräsyta. Vattnet till bevattningen kommer att pumpas från Arenans nya dagvattentank och ny dagvattendamm

Sidan senast granskad den 24 mars 2022
Innehållsansvarig: Johan Jensen