Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Nya planer för fotbollen

Kommunfullmäktiges politiker ställer sig bakom förslaget att investera i nya fotbollsplaner på Karstorp och Bökensved. När beslutet vinner laga kraft kommer projektet att dra igång så snart som möjligt.

Förslaget innehåller tre delar:

1. anläggande av en ny fullstor konstgräsplan med måtten 71x111 meter vid ”Paragonhuset” på Karstorp där en befintlig gräsplan idag är placerad. Planen byggs enligt Fotbollförbundets framtagna standard och kommer att vara belyst, uppvärmd och utrustad med bevattningsdysor samt dagvattenhantering för att kunna utnyttjas till träning och matchspel året runt.

2. anläggande av nytt konstgräs på Bökensved. Den nya arenan och eventhallen på Bökensved kommer att ta en del av den befintliga 11-mannaplanen med konstgräs. Den byggs därför om till en konstgräsplan för 7-mannalag.

3. den befintliga A-planen på Bökensved kommer att byggas ut så att spelmåtten matchar Svenska Fotbollförbundets regler. Den befintliga konstbevattningen byggs också om och anpassas till ny gräsyta. Vattnet till bevattningen kommer att pumpas från Arenans nya dagvattentank och ny dagvattendamm

Sidan senast granskad den 24 mars 2022
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.