Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bevattningsförbud

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-06-05

Från och med den 15 juni införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun.

Dricksvatten är en av samhällets viktigaste resurser som i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Under sommarperioden används mycket dricksvatten för bevattning av gräs, häckar och liknande samt till att fylla pooler. Samtidigt fylls inte naturens vattenmagasin på i lika snabb takt.

Nederbördsmängderna i form av regn och snö i vår del av landet har liksom 2016 varit ovanligt låga. Vi står inför utmaningen att få vattnet att räcka till alla. Därför införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Detta innebär att det är förbud mot att:

 • Vattna med spridare och slang. Du får vattna med vanlig vattenkanna.
 • Tvätta bilen med slang.
 • Fylla pooler med dricksvatten. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa.

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar.

Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet. Det innebär en verksamhet med en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet eller befolkningens liv och hälsa. Exempelvis skulle brist på vatten få allvarliga konsekvenser för räddningstjänsten, om det skulle inträffa en brand.

Här är några tips på hur du kan spara på vattnet*

 • Minska duschtiden med fem minuter. Det sparar 60 liter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • Samla regnvatten i tunnor och använd det till att vattna i trädgården.
 • Undvik att tvätta bilen med kranvatten. Välj hellre en auktoriserad biltvätt
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ en kanna i kylen istället!
 • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar! På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

*Källa: Svenskt Vatten

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)