Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Jag tycker att en björk skall tas ner utanför mitt hus, den ser dålig ut och tappar torra grenar

Jag tycker att en björk skall tas ner utanför mitt hus, den ser dålig ut och tappar torra grenar

Västerviks kommun har ansvar för de träd som står på kommunal mark. Har du önskemål om nedtagning av ett eller flera träd ska du ansöka om det på blanketten för ansökan om nedtagning av träd. 

Sidan senast granskad den 15 maj 2020