Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Frihuggning av ekar på Tändsticksberget

Naturvård, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Skogsbryn med ekar

Länsstyrelsen i Kalmar län, tillsammans med Västerviks kommun, genomför under hösten en naturvårdsinsats genom att frihugga ekar på Tändsticksberget. Själva frihuggningen sker under september och innebär arbete med motorsåg och viss körning med maskiner. Röjningsavfall kommer tillfälligt att läggas upp på några platser runt området. För att inte orsaka onödiga körskador i området kommer en del röjningsrester att lämnas i skogen.

På Tändsticksberget finns en mycket fin ekmiljö med många gamla och stora ekar. Eken är ett ljus- och värmeälskande träd och därmed känsligt för igenväxning och beskuggning. Genom frihuggning, där sly och mindre träd tas bort, får ekarna det ljus och det utrymme de behöver för att fortsätta utvecklas.

Eken är också det trädslag i vårt land som hyser störst biologisk mångfald. En riktigt gammal ihålig ek hyser ett helt litet ekosystem i sig med en stor mängd arter. Här kan finnas insekter som exempelvis ekoxe och läderbagge liksom lavar och svampar som gammelekslav och oxtungssvamp. Gamla ekar utnyttjas också av olika fåglar och fladdermöss. Genom frihuggning gynnas därför inte bara ekarna själva utan även de olika arter för vilka eken utgör livsmiljö.

Sidan senast granskad den 3 september 2020
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Naturvård, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun