Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Strandstädning - Ren Ostkust

Ren Ostkust - för dig som vill bli  kusträddare!

Ren Ostkust är en digital, interaktiv karta för att planera och kommunicera städinsatser längs Östersjökusten. Ren Ostkust - kartan främjar och underlättar städinsatser för alla frivilliga, entreprenörer och kommuner. Projektet omfattar Kalmar läns kustkommuner samt Valdemarsvik och Söderköping. Ren Ostkust har utvecklats ur ett strandstädarprojekt som startade 2012 på Västkusten.

Syftet är att samverka för det gemensamma målet att minska mängderna marint skräp. Det finns många olika källor till det marina skräpet oftast har det sitt ursprung från land. Dina städinsatser är alltså inte bundna enbart till stränder eller i skärgården. Skräp har stor påverkan på miljön liksom på ekonomi, säkerhet och hälsa i samhället.

Ren Ostkust - kartan – så fungerar den!

När du upptäckt ett kustområde med städbehov laddar du ner appen Ren Ostkust” via Google Play eller App Store. Du kan också använda dig av Ren Ostkust här på hemsidan. På kartan kan du placera ut olika markeringar beroende på åtgärd.

Material för strandstädning

Utrustning för strandstädning kan du hämta på Naturum Västervik på Kulbacken. Naturum Västervik är samordnare för strandstädningen och kan hjälpa till att arrangera städinsatser. Förutom sopsäckar och påsar finns där plockpinnar att låna samt gratis engångshandskar.

Dessutom finns gratis sopsäckar och påsar för strandstädning att hämta på följande platser i kommunen:

 • Kommunhuset- Fabriksgatan 21, Västervik
 • Västervik Tourist Center - Stora Torget i Västervik
 • Turistinformationen - Loftahammar
 • Biblioteket – Gamleby, Åby Herrgård
 • Lanthandeln - Gunnebo
 • Lanthandeln - Blankaholm
 • Handlarn Totebo Lanthandel- Totebo
 • Handelsboa -  Hasselö
 • Lanthandel - Odensvi
 • Tant Gul Livs och Catering - Blacksta
 • Matöppet - Gunnebo
 • Lars Linné försäljning - Blankaholm
 • ICA Nära Diversehandel - Ukna

Stort tack för din insats!

Sidan senast granskad den 30 augusti 2023