Tillsynsprojekt fritidsbåtshamnar - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillsynsprojekt fritidsbåtshamnar

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Fritidsbåthamn

Miljö- och byggnadskontoret genomför från och med 2016 ett projekt som syftar till att ta reda på hur avfallshanteringen på marinor, båtklubbar och båtuppläggningsplatser går till. Trots att färgen man använder till bottenmålning är godkänd kan det innebära att färgskrap, sliprester m.m. är farligt avfall. Detta måste därför tas om hand innan det hamnar på marken eller sprids till vattnet. Projektet kommer att fortgå under 3 års tid och då kommer alla hamnar ha fått besök av oss.

Östersjön och dess kustmiljöer mår inte bra men åtgärder för att förbättra detta har pågått under många år. Fokus har hittills riktats mot övergödningen och dess negativa inverkan men ytterligare åtgärder behövs för att också komma till rätta med läckande miljögifter. Färgrester och slipdamm som uppstår när båtar görs i ordning på våren är exempel på källor till miljögifter som måste tas om hand så att det inte hamnar på marken och riskerar läcka ut i vattnet.

Marinor, båtvarv och båtklubbar måste ta hand om det avfall som uppstår till följd av arbete på och kring båtar. Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (§ 5 a kap 15 miljöbalken). Idag finns olika lösningar för att ta hand om avfallet eller minimera risken för att det ens uppstår.

Vid våra besök kommer vi att kontrollera hur väl man klarar av att uppnå miljöbalkens krav men även lämna råd och information. Vi kommer även kontrollera att endast godkända färger används.

Besök kommer också att göras på försäljningsställen av båtbottenfärg för att se hur kunskapen om vad som säljs och hur det ska vara märkt ser ut. 

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)