Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat till din verksamhet. Du måste se till att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen, som är till för att vi ska ha säkra livsmedel ute på marknaden.

Du ska ha tillräcklig kunskap kring verksamheten. Du ska också ha tydliga rutiner. Egenkontrollen är grunden till att du vet att du producerar säkra livsmedel. Det är ditt ansvar att ta fram fungerande rutiner som är anpassade till just din verksamhet.

När ni får besök av miljö- och byggnadskontoret ska du och din personal kunna redogöra för egenkontrollen. Vi bedömer om rutinerna är tillräckliga för att nå målet säkra livsmedel.

Du kan förebygga faran för att någon ska bli skadad eller sjuk av livsmedel. Detta gör du genom att vara medveten om vilka risker som finns i din verksamhet. Du kan då ta kontroll över dem genom till exempel mätningar och rutiner.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Anna Johansson

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun