Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du som livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift till miljö- och byggnadskontoret för den kontroll som vi utför på din verksamhet. Avgiften grundar sig på vilka risker som är kopplande till din verksamhet.

Vi tar ut en avgift vid registreringen av verksamheten. Detta är en handläggningsavgift på en timmes arbete och motsvarar 984 kronor för år 2020.

Årlig kontrolltid

När verksamheten blivit registrerad klassas den också in i en riskklass. Det beror på vad du ska göra i din verksamhet och vilka risker det kan innebära.

Den årliga kontrollavgiften bestäms sen utifrån riskklassningen av din verksamhet. I kontrolltiden ingår inte bara inspektioner på plats i din verksamhet. I tiden ingår även inspektörens planering av inspektionen, rapportskrivning och annat administrativt arbete. Timtaxan för den årliga planerade kontrollen för år 2020 är 1103 kronor.

När vi riskklassar din verksamhet tittar vi på följande delar:

• Vilken typ av verksamhet som du ska bedriva.
• Vilka livsmedel som du ska hantera.
• Produktionens storlek.
• Om du gör mat till känsliga grupper, till exempel till allergiker, förskolebarn, sjuka eller gamla.
• Om du märker och förpackar dina produkter eller om du har en meny över vad du serverar.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om vi hittar brister i din verksamhet vid vårt ordinarie kontrollbesök följer vi upp de bristerna vid en extra kontroll. Den extra kontrollen ingår inte i den årliga avgiften utan det blir en extra avgift för den kontrollen. Timtaxan för den extra offentliga kontrollen för år 2020 är 984 kronor. 

Andra tillfällen då vi kan utföra extra kontroll är om vi får in klagomål på din verksamhet. Om klagomålet stämmer tar vi ut en avgift för den kontrollen. Hur stor avgiften för extra kontroll blir beror på hur mycket extra arbete vi får lägga ner på din verksamhet. 

Kostnaden för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter

Sveriges riksdag och regering har bestämt att kostnaderna för kontrollen ska täckas av avgifter. Det är utifrån det som timtaxan räknas fram. Det är Kommunfullmäktige i Västerviks kommun som beslutar om taxan för livsmedelskontrollen i Västervik.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Anna Johansson

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun