Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Ska du starta eller ta över en livsmedelsverksamhet? Då måste du lämna in en anmälan om registrering till Miljö- och byggnadskontoret innan du startar verksamheten.

Registrering

Du ska lämna in din anmälan om registrering senast två veckor innan du startar din verksamhet. En registrering är knuten till dig som person och till den typ av livsmedelsverksamhet du bedriver. Det innebär att du måste registreras på nytt om du tar över en redan befintlig verksamhet. Detta gäller också om du flyttar din verksamhet.

Sanktionsavgifter

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare.
Reglerna innebär att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till miljö- och byggnadskontoret, riskerar att få betala en sanktionsavgift.
Detsamma gäller även vid ägarbyte eller om organisationsnumret ändras, exempelvis om företagaren ändrar ägandeform från enskild firma till bolag.
Om en ny verksamheten påbörjas utan att en anmälan har gjorts blir sanktionsavgiften en procent av verksamhetens årsomsättning eller lägst 5 000 kronor.
Om en verksamhet tas över eller om ägandeformen ändras (annat organisationsnummer) utan att en anmälan har gjorts blir sanktionsavgiften en halv procent av verksamhetens årsomsättning eller lägst 2 500 kr.
För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.
Om ett företag får betala sanktionsavgift tillfaller pengarna svenska staten och inte Västerviks kommun.

Lagstiftning

Det är din skyldighet som företagare att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Syftet med livsmedelslagen är att skydda konsumenten.

Kontroll

Miljö- och byggnadskontoret kontrollerar att lokalen är i bra skick och att den är utformad efter vilken verksamhet som bedrivs där. Vi kontrollerar även att det finns bra rutiner för verksamheten så som rengöring, hygien och lokalens skick. Du måste ha kunskap och goda rutiner för verksamheten.

Du betalar en årlig kontrollavgift till Miljö- och byggnadskontoret för den kontroll vi utför. Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på vilka risker din livsmedelsverksamhet har. Det är också risken som styr storleken på din årliga kontrollavgift.

Sidan senast granskad den 24 november 2020
Innehållsansvarig: Anna Johansson

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun