Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson (föräldraledig)
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjö@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Livsmedelsinformation och märkning

Livsmedelsinformationen ska:

  • Informera konsumenten så den inte blir lurad
  • Informera konsumenten så den kan göra medvetna och säkra val
  • Vara på svenska och lätt att förstå
  • Vara korrekt och följa lagstiftningen

Ett exempel när informationen är väldigt viktig för konsumenten är om livsmedlet innehåller någon allergen, det vill säga något ämne som kan utlösa en allergisk reaktion.

Det är du som säljer livsmedel som ansvarar för att konsumenten får korrekt information om livsmedlet.

Regler om livsmedelsinformation finns i den så kallade Informationsförordningen, (EU) 1169/2011. Förordningen är en EU-förordning och inkluderar regler kring märkning på färdigförpackade livsmedel. Förordningen reglerar även information som ska finnas i samband med livsmedel som inte är färdigförpackade.

Information ska finnas för både färdigförpackade och icke färdigförpackade livsmedel 

Du som säljer livsmedel som är färdigförpackade ansvarar för att märkningen är korrekt och inte lurar konsumenten. Det yttersta ansvaret har du som utformar märkningen. Även du som köper in och säljer vidare färdigförpackade livsmedel har ett ansvar att livsmedlet är rätt märkt.

Du som säljer livsmedel som inte är färdigförpackade har också ett ansvar att ge kunden korrekt livsmedelsinformation. Exempel på livsmedel som inte är färdigförpackade är de som säljs på restaurang, lösviktsförsäljning eller sådana livsmedel som förpackas på kundens begäran över disk eller vid beställning.

Information om maträtter och allergener på restaurang

Information om allergener ska alltid ges vid försäljning av icke förpackade livsmedel. Det gäller vid försäljning på restaurang, över disk eller vid beställning.

De allergener som alltid ska anges finns sammanställda i Informationsförordningens andra bilaga.

Det är också obligatoriskt att ange livsmedlets beteckning, namn som beskriver vad det är för livsmedel, om konsumenten frågar efter det.

Näringsdeklaration

Näringsdeklaration är obligatorisk på färdigförpackade livsmedel, med undantag för vissa livsmedel.

Vad är näringsdeklaration?
Näringsdeklarationen beskriver hur mycket energi, vilka näringsämnen och hur mycket av dessa näringsämnen ett livsmedel innehåller. Tidigare kallades det näringsvärdesdeklaration, men har i Informationsförordningen (EU nr 1169/2011) bytt namn till näringsdeklaration.

Vilka uppgifter är obligatoriska i en näringsdeklaration och hur ska de presenteras?
Näringsdeklarationen ska placeras synligt på livsmedlens förpackning. Den ska presenteras i tabellform. Mängden av samtliga näringsämnen ska framgå; energi, fett, kolhydrater, protein och salt. Energi- och näringsvärdena ska anges per 100 g eller per 100 ml. Värdet får även anges per portion eller konsumentenhet utöver det.

Hur beräknas energi- och näringsvärden?
Värdena som presenteras i näringsdeklarationen ska vara genomsnittsvärdet på mängderna av näringsämnet i livsmedlet. Beroende på livsmedel kan man välja att ta reda på värdena på olika sätt:
· Analysera näringsämnena i livsmedlet genom provtagning
· Beräkna de genomsnittliga värdena för de ingredienser som används
· Göra en beräkning baserad på godkända uppgifter, till exempel genom att använda Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas som underlag.

Vilka övergångsregler gäller?
Livsmedel som har släppts ut på marknaden eller märkts före den 13 december 2016 och som inte uppfyller kraven som gäller för näringsdeklaration får saluhållas tills de är slutsålda.

För mer information:
Se informationsbladet om näringsdeklaration för mer information.

Kraven gällande näringsdeklaration tas upp i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

På livsmedelsverkets hemsida finns det ytterligare information om reglerna kring näringsdeklaration. Där finns det också beskrivet hur man kan beräkna värdena som ska finnas med i näringsdeklarationen.

Sidan senast granskad den 6 mars 2018
Innehållsansvarig: Anna Heidesjö

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson (föräldraledig)
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjö@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun