Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Livsmedelsinformation och märkning

Livsmedelsinformationen ska:

  • Informera konsumenten så att den inte blir lurad.
  • Informera konsumenten så att den kan göra medvetna och säkra val.
  • Vara på svenska och lätt att förstå.
  • Vara korrekt och följa lagstiftningen.

Ett exempel när informationen är väldigt viktig för konsumenten är om livsmedlet innehåller någon allergen, det vill säga något ämne som kan utlösa en allergisk reaktion.

Det är du som säljer livsmedel som ansvarar för att konsumenten får korrekt information om livsmedlet.

Regler om livsmedelsinformation finns i den så kallade Informationsförordningen, (EU) 1169/2011. Förordningen är en EU-förordning och inkluderar regler kring märkning på färdigförpackade livsmedel. Förordningen reglerar även information som ska finnas i samband med livsmedel som inte är färdigförpackade.

Information ska finnas för både färdigförpackade och icke färdigförpackade livsmedel 

Du som säljer livsmedel som är färdigförpackade ansvarar för att märkningen är korrekt och inte lurar konsumenten. Det yttersta ansvaret har du som utformar märkningen. Även du som köper in och säljer vidare färdigförpackade livsmedel har ett ansvar att livsmedlet är rätt märkt.

Du som säljer livsmedel som inte är färdigförpackade har också ett ansvar att ge kunden korrekt livsmedelsinformation. Exempel på livsmedel som inte är färdigförpackade är de som säljs på restaurang, lösviktsförsäljning eller sådana livsmedel som förpackas på kundens begäran över disk eller vid beställning.

Information om maträtter och allergener på restaurang

Information om allergener ska alltid ges vid försäljning av icke förpackade livsmedel. Det gäller vid försäljning på restaurang, över disk eller vid beställning.

De allergener som alltid ska anges finns sammanställda i Informationsförordningens andra bilaga.

Det är också obligatoriskt att ange livsmedlets beteckning, namn som beskriver vad det är för livsmedel, om konsumenten frågar efter det.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Anna Johansson

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun