Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjö@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vill du sälja tobak måste du anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret innan du börjar försäljningen. Byter försäljningsstället ägare måste den nya ägaren lämna in en ny anmälan.

Vad är en tobaksvara?

En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på detta är cigaretter, snus, tugg- och piptobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Ålderskontroll

Det är förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år. Är det oklart vilken ålder köparen har ska legitimation visas.
Du får inte sälja tobak till en person om du misstänker att denne kommer att lämna varan till någon som är under 18 år, så kallad langning.
Det ska finnas en tydlig och väl synlig skylt med information om åldersgräns uppsatt i lokalen. Dekaler finns att beställa på Statens folkhälsoinstituts hemsida.

Förpackning och reklam

Cigaretter får bara säljas i originalförpackning. Förpackningen ska innehålla minst 19 cigaretter. Alla tobaksvaror ska ha svensk varningstext. Mer information om vilka krav som ställs på märkningen finns på Statens folkhälsoinstituts hemsida.
Reklam för tobak är förbjuden i skyltfönster och utanför försäljningsstället. Inne i butiken är reklam tillåtet om den inte är uppsökande eller uppmuntrar människor att använda tobak.

Egenkontroll

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs och att personalen känner till och förstår de regler som gäller. Därför ska det finnas ett egenkontrollprogram på plats som du ska kunna visa upp vid besök från kommunen. Syftet med egenkontrollen är att ta fram och skriva ner rutiner som gäller vid just ditt försäljningsställe. Om du vill ha hjälp med att skapa ett sådant dokument kan du använda miljökontorets mall.

Rökfria miljöer

Rökning är förbjuden på alla serveringar inomhus som erbjuder mat och dryck på plats. Förbudet gäller inte serveringar utomhus eller i särskilda rökrum.
Det är också förbjudet att röka i vissa offentliga miljöer, till exempel skolor, sjukhus, hotell och andra lokaler där allmänheten har tillträde.

Din försäljning kontrolleras

Din försäljning av tobaksvaror kontrolleras av miljö- och byggnadskontoret. Vi kontrollerar att du följer den lagstiftning som finns och de krav som ligger på dig.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en fast årlig avgift som ska täcka kostnaderna för handläggning och kontroll. Samma taxa gäller för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Timtaxan för år 2018 är 915 kronor. 

1 varuslag = 1 timavgift per år.
2 varuslag = 1,5 timavgifter per år.
3 varuslag = 2 timavgifter per år.

Nikotinläkemedel

Räknas som receptfria läkemedel och ska anmälas tills Läkemedelsverket.

Informationsfilm

Här kan du se en film som handlar om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror. Längden på filmen är 8 minuter 34 sekunder. 

Sidan senast granskad den 16 maj 2018
Innehållsansvarig: Anna Heidesjö

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjö@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)