Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vilda djur och skadedjur

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Om du hittar ett sjukt eller skadat vilt djur, kontakta i första hand Polisen på telefon 114 14. I andra fall är det Länsstyrelsen i Kalmar som har hand om frågor rörande vilda djur.

Fåglar, som till exempel kajor och måsfåglar, förekommer normalt i tätorter. Framförallt fiskmåsar kan bli ganska aggressiva då ungarna är små. Det är upp till varje fastighetsägare att se till att försvåra häckning om man vill undvika problem med aggressiva måsar. Detta kan göras genom att till exempel se till att det inte finns bra boplatser för mås på sin fastighet.

Djur som är till skada för människor räknas som skadedjur.

Oftast förknippar vi skadedjur med mindre djur och ofta många djur, som till exempel insekter, råttor och möss. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med skadegörande insekter, möss och råttor i eller vid sin fastighet. Även större djur kan bli problem för enskilda fastighetsägare, läs mer om det längre ned.

Frågor som rör skadedjur handläggs av miljö- och byggnadsnämnden normalt endast i de fall då skadedjur orsakar olägenheter för att människor på olika sätt drar eller lockar dem till vissa platser. De skadedjur det i dessa fall handlar om är främst möss, råttor och större fåglar, som kan orsaka skador på egendom och sprida smitta.

På landet är det markägaren som svarar för att problem med skadedjur i till exempel odlingar och grödor åtgärdas.

Undvik att vilda djur blir problem.

Större vilda djur som kommer in i tätorter kan orsaka problem. De kan skada byggnader, odlingar och trädgårdar. De kan sprida fästingar och ibland även smittsamma sjukdomar. Risken för trafikolyckor med djur ökar också. Större djur (till exempel älg) som förlorar sin naturliga skygghet kan bli aggressiva mot människor. Därför måste var och en hjälpa till att undvika att vilda djur blir skadedjur.

  • Mata inte vilda djur (utom småfåglar) om du bor i en tätort. Förutom att djuren kan bli ett problem i sig, drar sådan matning gärna till sig möss, råttor och kråkfåglar mm.
  • Om du matar småfåglar, använd endast fröblandningar och talgbollar som är avsedda för fågelmatning. Mata fåglarna med måtta.
  • Använd fröautomater eller motsvarande anordningar så att inte matningen drar till sig större fåglar, som kajor, kråkor och trutar.
  • Ta bort fallfrukt om du märker att vilda djur börjar söka sig in på tomten.

Exempel på vilda djur som kan bli skadedjur är vildsvin, rådjur, grävling, sork, mink, gäss, duvor med mera. Där de ställer till med problem kan det bli aktuellt med skyddsjakt.

Sidan senast granskad den 15 november 2021
Innehållsansvarig: Mikael Nilsson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun