Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Med skyddsjakt menas jakt på djur som skadar till exempel grödor och byggnader.

Inom lantbruket kan vissa djur skada grödor och odling. I tätorter kan vilda djur orsaka skador på byggnader och trädgårdar med mera. Då kan det i ibland vara aktuellt med skyddsjakt.

Skyddsjakt regleras i Jaktlagen och Jaktförordningen. Där står det vilka arter som får jagas vid skyddsjakt och under vilka förutsättningar det får ske.

Skyddsjakt i tätort och områden med detaljplan får bara utföras av jägare med speciellt tillstånd från polisen. På landet sköts skyddsjakt av dem som normalt jagar på den mark det gäller.

Till exempel får vildsvin, grävling, vissa måsfåglar, vissa kråkfåglar och råttor jagas hela året om skyddsjakt är nödvändig. För flera andra arter är skyddsjakt endast tillåten en del av året.

Om det blir problem med större djur i tätbebyggda områden kan skyddsjakt ske efter tillstånd från polisen. Det gäller djur som till exempel rådjur och älg.

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper ett tamdjur får tamdjurets ägare eller vårdare döda rovdjuret under vissa förutsättningar. En förutsättning är att det inte räcker med att skrämma bort rovdjuret. Mer information om detta hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Har du frågor om skyddsjakt kan du kontakta Kenth Fjällroth på Västervik Miljö & Energi, Gator och Park.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)