Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Blanketter och journaler

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du länkar till dokument med mera för dokumentation av verksamheten samt ansökan om dispenser.

Avfallsjournal (Miljöhusesyn)

Avfallsjournal ska sparas i tre år och kunna visas upp vid tillsynsbesök.

Dieseltank, nyinstallation

Dieseltank, nyinstallation kräver anmälan.

Dieseltank, skrotning

Dieseltank, skrotningsintyg krävs så att tanken kan avregistreras i våra register.

Gödseljournal

Gödseljournal ska sparas i sex år. Både leverantör och mottagare av gödseln ska dokumentera uppgifterna. 

Kemikalieförteckning (Miljöhusesyn)

Kemikalieförteckning ska kunna uppvisas vid tillsynsbesök.

Nedgrävning av död häst

Nedgrävning av död häst anmäls till miljö- och byggnadskontoret som godkänner plats för nedgrävning och ger villkor för nedgrävningen.

Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Spridning av gödsel under perioden 1 november-28 februari, dispensansökan

Spridning av gödsel på snötäckt eller frusen mark, dispensansökan

Sprutjournal (Säkert Växtskydd)

Transport av eget farligt avfall, Länsstyrelsen

Transport av eget farligt avfall kräver anmälan till Länsstyrelsen och gäller i fem år. 

Sidan senast granskad den 1 juli 2019
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun