Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Blanketter och journaler

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du länkar till dokument med mera för dokumentation av verksamheten samt ansökan om dispenser.

Avfallsjournal (Miljöhusesyn)

Avfallsjournal ska sparas i tre år och kunna visas upp vid tillsynsbesök.

Dieseltank, nyinstallation

Dieseltank, nyinstallation kräver anmälan.

Dieseltank, skrotning

Dieseltank, skrotningsintyg krävs så att tanken kan avregistreras i våra register.

Gödseljournal

Gödseljournal ska sparas i sex år. Både leverantör och mottagare av gödseln ska dokumentera uppgifterna. 

Kemikalieförteckning (Miljöhusesyn)

Kemikalieförteckning ska kunna uppvisas vid tillsynsbesök.

Nedgrävning av död häst

Nedgrävning av död häst anmäls till miljö- och byggnadskontoret som godkänner plats för nedgrävning och ger villkor för nedgrävningen.

Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Spridning av gödsel under perioden 1 november-28 februari, dispensansökan

Spridning av gödsel på snötäckt eller frusen mark, dispensansökan

Sprutjournal (Säkert Växtskydd)

Transport av eget farligt avfall, anmälan (Länsstyrelsen)

Transport av eget farligt avfall kräver anmälan till Länsstyrelsen och gäller i fem år. 

Sidan senast granskad den 17 januari 2018
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)