Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Avfall är något som till exempel en jordbrukare ska göra sig av med, så som jordmassor, sten med mera. Det kan även vara något som en jordbrukare måste göra sig av med, så som spillolja, batterier, bekämpningsmedel, oljefilter och liknande.

Avfall uppstår i alla system. Det är upp till dig som producerar avfallet att hantera det enligt gällande regler.

Det enda avfall som får eldas är ris, trädgårdsavfall eller annan växtlighet som finns på eller runt åkerkanter.

Det finns farligt avfall och övrigt avfall.

Du får inte elda med farligt avfall och övrigt avfall så som:

  • Plast.
  • Gummi.
  • Oljor.
  • Kemikalier.
  • Isolering.
  • Glas och metall.
  • Hushållssopor.
  • Fogmassor och färgrester.
  • Spånskivor och målat eller tryckimpregnerat virke.

Idag är det mycket som består av målat virke eller spånskivor, vilket inte är tillåtet att elda.

Om du eldar till exempel hushållssopor utomhus är detta ett miljöbrott. Om du eldar farligt avfall, så som oljor och bekämpningsmedel kan det betecknas som ett grovt miljöbrott.

För att få transportera eget farligt avfall från lantbruk krävs en anmälan till länsstyrelsen i Kalmar. Tänk på att alla elektriska sopor är farligt avfall, till exempel mobiltelefon, PC, elektrisk klippmaskin med mera.

Farligt avfall ska transporteras till behörig mottagare. Du ska få ett kvitto på avfallet du lämnat.

Hos vissa försäkringsbolag ingår hämtning av kemikalier, oljor och liknande i lantbruksförsäkringen.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun