Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Anmälan och tillstånd

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Om du tänker starta en verksamhet inom lantbruk kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt miljöbalken. Detta gäller även om du tänker utöka din verksamhet.

Om du planerar att starta eller utöka en verksamhet som klassas som B-verksamhet måste du söka tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Du har en B-verksamhet om du har mer än 400 djurenheter av nöt eller mer 2000 slaktsvinplatser eller mer än 750 platser för suggor och obetäckta gyltor. En fiskodling är B-verksamhet om mer än 40 ton foder förbrukas årligen.

Om du planerar att starta eller utöka en verksamhet som klassas som C-verksamhet ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Du har en C-verksamhet om du har mer än 100 djurenheter men mindre än 400 djurenheter. En fiskodling är C-verksamhet om mer än 1,5 ton foder förbrukas årligen.

Om du har mindre än 100 djurenheter, har du en U-verksamhet. Alla regler i miljöbalken gäller även en U-verksamhet. Du kan i vissa fall behöva söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Exempelvis om du tänker ha djuren inom planlagt område eller område med tät bebyggelse.

Vill du sprida gödsel inom 200 meter från planlagt bostadsområde eller sammanhållen bebyggelse? Då kan du behöva anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver återkommande tillsyn på alla jordbruk som har mer än 30 djurenheter eller som har mer än 50 hektar åkermark för produktion av foder, livsmedel eller liknande.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun