Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kulturmiljöprogram

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Stadsbild

Västerviks kommun tar fram ett nytt kulturmiljöprogram för hela kommunen. Arbetet sker i etapper och utförs i samarbete mellan Samhällsbyggnadsenheten, Miljö- och Byggnadskontoret och Kulturenheten. Arbetet sker med stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Fältarbetet utförs av Kalmar läns museum.

Nuvarande kulturmiljöprogram är fastställt 1986 och sedan dess har kulturmiljöerna förändrats på olika sätt. Vissa värden har stärkts och andra har försvagats. Nya miljöer kan ha tillkommit och andra kan ha försvunnit genom förvanskningar, bränder eller andra skador.

Förstudie

Under 2015 togs en förstudie fram för arbetet. Förstudien visar på en lämplig kulturmiljöprofil för kommunen och en indelning av det fortsatta arbetet. Några exempelinventeringar utfördes också för att hitta en bra metodik för fortsatt arbete.

Förstudie (pdf 6,0 MB)

Fortsatt arbete

I första etappen 1A utförs inventeringar i Västervik och Gamleby. Inventeringarna görs i olika typer av bebyggelsemiljöer och omfattar även privata fastigheter.

Karta inventeringsområde

I etapp 1A omfattas Västerviks stad och Gamleby. I etapp 1B ingår norra skärgården samt landsbygden runt Lofta. Etapp 1B planeras till år 2017.

Schematisk etappindelning

Preliminär etappindelning för kommande års arbete.

Sidan senast granskad den 6 juli 2016
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun