Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Översiktsplanen - ÖP

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

ÖP 2025 vann laga kraft den 7 november 2014. Översiktsplanen (ÖP) anger inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen för kommunens land- och vattenområden. Detta med hjälp av mål och ställningstaganden både i text och i karta.

Översiktsplanering är en ständigt pågående process. Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod (vart fjärde år) besluta om den fortfarande är aktuell. I annat fall kan den behöva göras om. Helt eller delvis.

Det finns bara en översiktsplan. Men den kan delas upp i tematiska tillägg och fördjupningar. Ändringar och kompletteringar kan då göras utan att hela planen behöver göras om. Det underlättar arbetet med att hålla den aktuell.

De kommuntäckande delarna av översiktsplanen som går under Vision 2025 benämns ÖP 2025.

Kortversionen av de kommuntäckande delarna

ÖP 2025 Kortversionen (pdf 1,59 MB)

De kommuntäckande delarna

 Länsstyrelsens Granskningsyttrande (pdf, 188 kB)

Huvuddokument

Huvuddokument (pdf, 7,86 MB)

Konsekvensbeskrivning (pdf, 668 kB)

Bilaga Markanvändningskartan (jpeg, 3,53 MB)

Tematiska tillägg till översiktsplanen

Strategi för klimatanpassning

Strategi för klimatanpassning (pdf, 2,15 MB)

Bilaga 1 Strategi för klimatanpassning (pdf, 459 kB)

Bilaga 2 Strategi för klimatanpassning (pdf, 55 kB)

VA-översikt och VA-policy

VA-översikt och VA-policy (pdf, 1,05 MB)

Bilagor VA-översikt (pdf, 1,55 kB)

Trafikstrategi

Trafikstrategi (pdf, 1,45 MB)

Bebyggelse på landsbygd

Bebyggelse på landsbygd (pdf, 6,47 MB)

Vindbruksplan

Vindbruksplan (pdf, 3,39 MB)

Bilaga Intressekartan (jpeg, 9,02 MB)

Bilaga Lämplighetskartan (jpeg, 7,80 MB)

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Erik Andersson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun