Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Upphävande av tomtindelningar

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Upphävande av fastighetsplaner (tidigare tomtindelningar) i Västerviks kommun. 

Gul färg bibehålls Förslag på tomtindelningar som bibehålls. Rosa färg upphävs Förslag på tomtindelningar som upphävs. Klicka på tomtindelningarna i kartan för att få mer information.

Syfte

Syftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser som inte längre fyller någon funktion. Därigenom förenklas handläggningen vid fastighetsbildning, planläggning och byggande. Det innebär tidsvinst och kostnadsbesparing för såväl kommunen som enskilda fastighetsägare.

Vilka berörs?

De aktuella fastighetsplanerna är belägna inom detaljplanelagda områden i tätorterna Västervik, Gamleby och Verkebäck. 468 tomtindelningar berörs av upphävandet, totalt drygt 3000 fastigheter.

Längre ner på sidan hittar du kartor och förteckningar som visar vilka områden och fastigheter som berörs.

Varken fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar eller kvartersnamn påverkas av förslaget. Inte heller villkor för tomträtter eller taxeringsuppgifter påverkas. För de fastighetsplaner som inte berörs av upphävandet gäller samma bestämmelser som innan. Bebyggelsen och eventuella fastighetsbildningsåtgärder regleras även i fortsättningen genom detaljplaner.

Antagande

Förslaget har varit utställt för samråd 2015-05-26 till 2015-06-26. Beslut om upphävande togs av kommunstyrelsen den 2015-08-31.

Till upphävandet av tomtindelningarna hör följande handlingar:

Västervik

Gamleby

Verkebäck

Har du frågor, kontakta:
Markus Fridell, Kart- och GIS-ingenjör
markus.k.fridell@vastervik.se  tel. 0490-25 70 26
Erik Persson, Kart- och GIS-ingenjör
erik.persson@vastervik.se  tel. 0490-25 41 57

Sidan senast granskad den 26 maj 2015
Innehållsansvarig: Erik Persson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)