Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kv Krattan och Yxan

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. Förslaget har vunnit laga kraft.

Bakgrunden till upphävandet av tomtindelningarna är för att en ny detaljplan för kv Krattan med flera håller på att upprättas. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av en förskola på kvarteret Krattan, genom att bland annat utöka fastigheten för att få en mer ändamålsenlig fastighet. Syften med den nya detaljplanen är även att säkerställa så att den befintliga gång- och cykelvägen mellan fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1 ligger inom allmän platsmark. För att den nya detaljplanen ska kunna genomföras måste de två tomtindelningarna som berörs av planen upphävas innan nya fastighetsregleringar kan ske.

Till upphävandet av tomtindelningarna hör följande handling:

Planbeskrivning (pdf 1 MB)

Till planen hör även:

- Tomtindelningskarta från 1964 samt 1967

Här kan du även se den nya detaljplanen som håller på att upprättas för området. Detaljplanen är fortfarande under process.

Detaljplan för Kv. Krattan. Arabia

Vid frågor om planen så kontakta:

planarkitekt, Filippa Olsson, tel 0490-253084, filippa.olsson@vastervik.se.

Sidan senast granskad den 9 maj 2014
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)