Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Planprogram för Tändstickan m.fl.

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Bild över programområdet

SAMRÅD. I området kring Tändstickan, Kulbacken, Notholmen och Lögarebergen pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram. Vårt syfte med programmet är att tillsammans med berörda utreda planområdet inför fortsatt detaljplaneläggning.

Planområdet omfattar området kring Tändstickan, Kulbacken, Notholmen och Lögarebergen. Olika önskemål från intressenter och markägare rörande området har kommit till kommunen. Området är stort och innefattar en rad frågor som behöver hanteras i ett sammanhang innan planer kan tas fram. Därför behandlas frågorna samlat i ett planprogram. Avsikten är att identifiera viktiga frågor inför det fortsatta arbetet. Därtill att i ett tidigt stadium av processen ge insyn i och möjlighet till delaktighet i det fortsatta arbetet. Programmet är till för att ge riktlinjer för den fortsatta planeringen. Programmet är inte juridiskt bindande.

Frågor som analyserats i arbetet är:

  • Ska området planeras för ytterligare bostäder och hur påverkas intilliggande verksamheter?
  • Vilka verksamheter ska kunna finnas och utvecklas i området?
  • Vilka volymer och omfattning är möjlig och lämplig att exploatera?
  • Vilken omfattning av exploatering klarar infrastrukturen i området av?
  • Vilka områden ska bevaras och utvecklas som natur- och friluftsområden?

Planprogrammet är förenligt med intentionerna i översiktsplanen. Planprogrammets genomförande förutsätter att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet.

Här hittar du webbapplikationen för Planprogram för Tändstickan m.fl.
Webbapplikation: Planprogram för Tändstickan m.fl. (länken öppnas i nytt fönster)

Webbapplikation

Samråd

Planprogram för Tändstickan m.fl. ställs ut på samråd mellan 6 april 2020 till 31 augusti 2020. Samrådstiden har förlängts som en följd av det rådande läget kring Coronapandemin.

Samrådet sker enligt utökat förfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 31 augusti 2020.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se.

Eftersom planprogrammet endast är vägledande och inte en juridiskt bindande handling som antas i politisk instans, kan planprogrammet inte överklagas.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då någon av planarkitekterna Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se, eller Marcus Åberg, 0490-25 40 64,
marcus.aberg@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 3 april 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.