Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kvarteret Syrenen och Stadsparken

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

INFÖR SAMRÅD. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder i kvarteret Syrenen. Syftet är även att skapa flexibla planbestämmelser för Stadsparken. Det är också att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafik. Vidare är syftet att omlokalisera parkeringar inom området. Därtill ska fastighetsgränsen på Syrenen 1 ändras så att den stämmer överens med hur marken används idag.

Planområdet ligger i centrala Västervik i anslutning till Allén, Storgatan, Stora Trädgårdsgatan och Fabriksgatan.

Bostadsbolaget har ansökt om planändring för delar av kvarteret Syrenen. Syftet med ändringen är att göra det möjligt att bygga bostäder på mark som idag är planerad för garageändamål. Det ska även undersökas om Sonderburgsgatan kan bli kvartersmark.

Idag gäller flera olika planer med olika bestämmelser för Stadsparken. Istället diskuteras att hela parken ska få samma bestämmelser. Detta för att göra det enklare att tolka planen och därmed att planera för parken i framtiden.

En omlokalisering av parkeringarna kring stadsparken ska också diskuteras. Detta i syfte att öka tillgängligheten till parken och andra besöksmål i området.

Lösningar för alla trafikslag ska undersökas. Detta för att göra det så säkert och tillgängligt som möjligt att röra sig i området.

I planen ska även fastighetsgränsen på Syrenen 1 ändras så att den stämmer överens med hur marken används idag.

Nästa steg

Nästa steg i planarbetet är att planen ska ut på samråd. Planen hanteras enligt standardförfarande.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 8 juli 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun