Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kvarteret Läkaren m.m.

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

GRANSKNING. På en del av fastigheten Läkaren 9 pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga högre byggnader inom området. Detta för att göra en utbyggnad av lokaler för vård möjlig. 

Planområdet ligger i centrala Västervik inom sjukhusområdet. Planområdet utgörs av del av fastigheten Läkaren 9.

Region Kalmar län arbetar med en projektering för nya vårdlokaler. För att göra byggnationen av lokalerna möjlig behöver den tillåtna höjden för byggnader bli högre.

Gällande plan för området är från 1972. Planen medger användningen allmänt ändamål, sjukhus och byggnaderna kan bli 15 respektive 28 meter höga. Den nya byggnaden planeras att bli max 35 meter hög.

För att göra det möjligt att bygga högre än vad som medges i gällande plan görs en ändring av planen. Ändringen innebär att byggnadshöjden höjs.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planen ställs ut på granskning från 12 februari 2020 till 4 mars 2020.

Synpunkter?

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 4 mars 2020.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84.

Sidan senast granskad den 14 juni 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun