Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kvarteret Läkaren m.m.

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

På en del av fastigheten Läkaren 7 pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga högre byggnader inom området. Detta för att göra en utbyggnad av lokaler för vård möjlig. 

Planområdet ligger i centrala Västervik inom sjukhusområdet. Planområdet utgörs av del av fastigheten Läkaren 7. Området ligger med anslutning till Östra Kyrkogatan.

Landstinget har påbörjat projektering av nya lokaler för psykiatrisk vård. För att göra byggnationen av lokalerna möjlig behöver den tillåtna höjden för byggnader bli högre.

Gällande plan för området är från 1972. Planen medger användningen allmänt ändamål, sjukhus. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 35 meter respektive 48 meter. En ny byggnad kan komma att bli upp mot 60 meter hög.

För att göra det möjligt att bygga högre än vad som medges i gällande plan görs en ändring av planen. Ändringen innebär att byggnadshöjden höjs.

Nästa steg

Nästa steg i planarbetet är att planen ska ut på samråd. Planen hanteras enligt standardförfarande. Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 5 december 2017
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)