Del av Geten 10 m.m.

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

SAMRÅD. På en del av fastigheten Geten 10 med mera pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Vårt syfte med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder på fastigheten. På fastigheten vill man uppföra radhus, kedjehus och/eller parhus om 2 våningar med tillhörande komplementbyggnader. 

Planområdet är beläget i nordöstra delen av stadsdelen Västralund i Västerviks tätort. Planområdet utgörs av del av bostadsfastigheten Geten 10, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan. Även kommunala fastigheten Västervik 3:79 berörs i mindre grad.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande.

Samrådet pågår från och med 4 juli till och med 14 augusti 2017.

För att informera intresserade om detaljplanen kommer ett samrådsmöte hållas den 8 augusti kl. 18.00- 20.00  i Kommunhuset. Anmäl gärna ert deltagande till fanny.hansson@vastervik.se. Välkomna!

Synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 14 augusti 2017 till: Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik. De kan också lämnas via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Skriftliga synpunkter ska lämnas in senast under granskningen. Annars kan rätten att senare överklaga beslutet att anta planen gå förlorad.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 3 juli 2017
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)