Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

SAMRÅD. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och multiaktivtetsyta. Planen ska skapa ett tillägg till stadsdelen med nya flerbostadshus, vilket idag saknas i större utsträckning. Vidare ska det skapas en målpunkt för lek och träning där stadsdelens invånare kan mötas under olika former.

Utredningsområdet är beläget ca 2 kilometer från Västerviks stadskärna. Området Brevik består mestadels av enfamiljshus. I området finns förskolor och två låg- och mellanstadieskolor. Till gymnasieskolan är det cirka 2,5 kilometer. Byggnadsstrukturen kring utredningsområdet består av villor och flerbostadshus vilka de flesta är byggda på 1940-talet eller 1960-talet. Området ligger ca 350 meter från Gamlebyviken och närmaste större sammanhängande grönområde ligger på ett avstånd av cirka 1,1 kilometer.

FB- bostad vill skapa ett nytt bostadskvarter och ge förutsättningar för en multiaktivtetsyta i anslutning till kvarteret. Dagvattenhanteringen ska även säkerställas för bostadsområdet. Exploatören önskar utforma ett bostadsområde bestående av tvåvåningsradhus eller tvåvånings flerbostadshus. Byggnationen kommer vara i trä som avser både stomme och fasad. Inkoppling till kommunal VA-nätet ska ske. Parkering inom kvartersmark. Det område som tas i anspråk för bostadsbebyggelse uppskattas till cirka 10 000 kvadratmeter.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och upprättas enligt reglerna för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap. 5.

Samråd

Detaljplan för Breviksplan samt del av Västervik 1:31 ställs ut på samråd mellan 22 maj 2020 till 21 juni 2020.

Samrådsmöte

Enheten för samhällsbyggnad bjuder in till dialogtillfälle i form av öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Tid: söndag 7 juni klockan 11,00 till 14,00.
Plats: Breviksplan, Svangatan, Västervik.

Föranmälan krävs. Vi ber er att boka tid innan för att hålla ner antalet besökare som närvarar vid samma tillfälle. Vi har avsatt 30 minuter för varje grupp som får omfatta max 5 personer. På grund av Covid-19 har vi begränsat antal besökare i grupper för er och vår säkerhet. Vi förväntar oss att de som har symptom inte besöker oss, utan istället väljer att antingen ringa, maila eller boka in oss via exempelvis Skype- möte. 

Synpunkter?

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 21 juni 2020.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till: Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under senast granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64. 

Sidan senast granskad den 20 maj 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.