Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Amerikaområdet samt Stenhuggaren 1 m.fl.

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

SAMRÅD. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för de boende i kv Stenhuggaren att uppföra balkonger 3 meter från fasad samt att i amerikaområdet får suterrängvåning anordnas utöver angivet högsta antal våningar. 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget ca 3 km norr om Västerviks centrum längs med Gamlebyviken, söder om Gertrudsvik. Området är en del av det större bostadsområdet som knyter samman Gertrudsvik och Bredvik. Bostäderna variera i ägandeform och består i huvudsak av kedjehus samt villabebyggelse i en våning. I amerikaområdet finns någon enstaka tomt kvar annars är området utbyggt.

Huvuddrag

Miljö- och byggnadskontoret har kommit in med en förfrågan om att ändra Detaljplan för Florida, Nord- och Sydamerika, Skogshaga, del av Djurgården m.m. i Västervik för att möjliggöra utbyggnad av balkong i kv Stenhuggaren samt att suterrängvåning får anordnas utöver högsta antal våningar i amerikaområdet. Majoriteten i kv Stenhuggaren har redan byggt till balkong till sin fastighet fastän det egentligen är planstridigt. Bygglov har kunnat bli beviljade förutsatt att närmsta granne/grannar har samtyckt. I amerikaområdet har flertalet byggt suterränghus, dock finns en osäkerhet för ett antal fastigheter om de har uppförts i suterrängplan eller om de har tillskapat en våning till. Nuvarande detaljplan tillåter endast en våning.

Efter en inventering i amerikaområdet beslutades det att utöka planområdet och ta till ytterligare två områden som har samma problematik, är det ett hus med suterrängvåning eller är det ett hus i två våningar? De andra två detaljplanerina är Förslag till ändring av stadsplan för kv. Florida m.m. i Västervik samt Förslag till utvidgning av stadsplan för område mellan Amerikavägen och Norra vägen i Västervik. I och med att det är flera detaljplaner som behöver ändras har Enheten för samhällsbyggnad valt att göra en ny detaljplan istället för tre ändringsplaner. Den nya detaljplanen ska ersätta två av dem samt delar av den tredje.

Kvarteret Stenhuggaren (Djurgården) är idag exploaterat med kedjehus fördelat på åtta byggnader som är i tre etapper ner mot Gamlebyviken. Bostadskvarteret ligger längs med Sankta Gertruds väg. I nuvarande detaljplan är stora delar av kvarteret Stenhuggaren prickmarkerat runt om fastigheterna vilket innebär att balkong är planstridigt och bygglov kan inte beviljas.

Amerikaområdet består utav villabebyggelse i en våning. Fleratalet är byggda i suterräng, dock finns en osäkerhet för ett visst antal fastigheter om de har uppförts i suterrängplan eller om de har tillskapat en våning till. Nuvarande detaljplan tillåter endast en våning. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att utreda om planförslaget förväntas medföra någon betydande miljöpåverkan. Kommunen gör ställningstagandet att planförslaget inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan och att upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig.

Samråd

Detaljplan för Amerikaområdet samt Stenhuggaren 1 m.fl, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län ställs ut på samråd 29 juni till och med 31 augusti. Planen hanteras enligt standardförfarande.

Semester

Enheten för samhällsbyggnad har valt att förlänga samrådstiden för detaljplanen till 31 augusti, detta med anledning av semestertider. Planavdelningen kommer ha semesterstängt vecka 29-32. Det går givetvis bra att maila era frågor eller funderingar men troligast är att svar dröjer till augusti. För den som önskar utskrivna planhandlingar finns det i receptionen i kommunhuset (Fabriksgatan 21). Jag som handläggare går på semester 1 juli, om ni har några frågor efter det men innan vecka 29 så hänvisar jag till min kollega Fanny Hansson.

Fanny Hansson (planarkitekt)
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Gabriel Helgesson, 0490-25 40 68, gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 18 mars 2020
Innehållsansvarig: Gabriel Helgesson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.