Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västervik 3:101, Gertrudsvik förskola

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en förskola genom att bland annat förändra byggrätten i del av området.

Planen hanteras med normalt planförfarande och har efter samråd delats upp i två delar. Den första delen hanterades med enkelt planförfarande och har nyligen antagits.

Planområdet är beläget i Gertrudsvik Sjöstad och är sedan 2008 planlagt för företagspark. Användningen är förenlig med gällande översiktsplan för Västerviks kommun.

Innan planarbetet fortsätter ska en kompletterande kulturhistorisk analys göras av planområdet.

Upplysningar lämnas av Daniel Niklasson, planarkitekt, daniel.niklasson@vastervik.se, 0490-254063.

Tidigare granskningshandlingar:

normalt-planförfarande

Har du frågor om planen så kontakta:

planarkitekt Daniel Niklasson, tel 0490-254063, daniel.niklasson@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 22 januari 2014
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)