Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gamla vattentornet i Västervik, del av Västervik 4:2

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Planens syfte är att planlägga för bostäder och kontor i det gamla vattentornet. Ombyggnation, tillbyggnad och omgivande bebyggelse ska ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena för tornet genom storlek, fasadmaterial med mera. Bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet. Nya parkeringsplatser, en breddning av infarten från Kattkullegatan samt en mindre komplementbyggnad som kan nyttjas för tillställningar, gäster med mera planeras.

Planområdet består av ett område kring gamla vattentornet på ”Kattkulleberget”.
Planen stämmer överens med översiktsplanen och handläggs med normalt
förfarande. Planen var ute på samråd hösten 2015 och granskning hösten 2016.

Planen har överklagats av ett antal privatpersoner och Mark- och miljödomstolen har genom beslut upphävt kommunens beslut om att anta detaljplanen. Kommunen kommer under inom kort att fatta beslut om planen ska omarbetas och i så fall med vilken inriktning i ett nytt planarbete.

Antagandehandlingar:

Bilagor:

Normalt planförfarande

Har du frågor om planen så kontakta: 
planarkitekt Sofia Hjertqvist, 0490-254066, sofia.hjertqvist@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 27 november 2017
Innehållsansvarig: Sofia Hjertqvist

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)