Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Katedern 11, centrumkoppling och särskilt boende

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

INFÖR ANTAGANDE. I centrala Gamleby pågår ett planarbete för att möjliggöra byggnationen av en ny hälsocentral och särskilt boende.  Längs Västerviksvägen planeras för en gång- och cykelväg och en ny parkmiljö planeras framför Åby herrgård.

Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av särskilt boende och hälsocentral invid Västerviksvägen. Planen ska även möjliggöra en omgestaltning av Västerviksvägen för att knyta samman Gamleby köpcentrum med Torget. Därtill ska parkeringsytan framför Åby herrgård förnyas och utvecklas till en parkmiljö och nya lokaliseringar för parkeringar ses över inom planområdet. Därutöver syftar planen till att ersätta äldre detaljplaner med en modern planläggning anpassad till dagens förutsättningar och behov.

Planområdet är beläget i centrala Gamleby mellan Gamleby köpcentrum och torget.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med utökat planförfarande. Kommunen avser upphäva strandskyddet inom planområdet.

Detaljplan för Katedern 11 m.fl. Centrumkoppling och särskilt boende ställdes ut på granskning mellan 15 november 2019 till 6 december 2019. Detaljplanen har nu reviderats och är klar för antagande i kommunfullmäktige den 27 januari 2020.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84

Sidan senast granskad den 15 januari 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun