Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Katedern 11, centrumkoppling och särskilt boende

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

SAMRÅD. I centrala Gamleby pågår ett planarbete för att möjliggöra byggnationen av en ny hälsocentral och särskilt boende.  Längs Västerviksvägen planeras för en gång- och cykelväg och en ny parkmiljö planeras framför Åby herrgård.

Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av särskilt boende och hälsocentral invid Västerviksvägen. Planen ska även möjliggöra en omgestaltning av Västerviksvägen för att knyta samman Gamleby köpcentrum med Torget. Därtill ska parkeringsytan framför Åby herrgård förnyas och utvecklas till en parkmiljö och nya lokaliseringar för parkeringar ses över inom planområdet. Därutöver syftar planen till att ersätta äldre detaljplaner med en modern planläggning anpassad till dagens förutsättningar och behov.

Planområdet är beläget i centrala Gamleby strax nordöst om Gamleby köpcentrum.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Kommunen avser upphäva strandskyddet inom planområdet.

Detaljplan för Katedern 11 m.fl. Centrumkoppling och särskilt boende ställs ut på samråd mellan 28 juni 2019 till 23 augusti 2019.

Välkomna på öppet hus!

För att informera allmänheten om planen kommer öppet hus att hållas. Representanter från Enheten för samhällsbyggnad och Bostadsbolaget kommer att finnas på plats för att svara på frågor och visa upp detaljplanen och skisser på den nya byggnaden för särskilt boende och hälsocentral m.m.

Datum: 9 juli
Tid: kl. 15.00- 18.00
Plats: Gamleby köpcentrum

Välkomna!

Synpunkter?

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 23 augusti 2019.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84

Sidan senast granskad den 27 juni 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun