Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplaner under beslutsprocess

Detaljplaner inför antagande

Här kan du se alla detaljplaner som väntar på att antas. Planer med enkelt/standard planförfarande antas i kommunstyrelsen. Planer med normalt/utökat planförfarande behandlas först i kommunstyrelsen och lämnas vidare för antagande i kommunfullmäktige.

Detaljplan för Lucerna 2 m.fl. Lucerna reningsverk, Västervik
Planförslaget ska upp för beslut om godkännande i kommunstyrelsen den 25 oktober 2022 och förväntas gå vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande den 21 november 2022.

Beslutade detaljplaner under överklagandetid

Här kan du se alla planer som nyligen godkänts av politikerna. Efter att planen blivit antagen av politikerna och protokollet justerats har berörda 3 veckor på sig att överklaga planen. Om ingen överklagar planen inom denna tid vinner planen laga kraft.

Just nu finns inga beslutade detaljplaner under överklagandetid.

Överklagade/överprövade detaljplaner

Här kan du se vilka detaljplaner som har överklagats/överprövats och vilken instans som just nu behandlar planen.

Detaljplan för Gamla vattentornet i Västervik samt del av Västervik 4:2

Detaljplanen antogs i kommunstyrelsen 24 maj 2022. Planen överklagades av flera sakägare till mark- och miljödomstolen. 

Sidan senast granskad den 25 oktober 2022
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt

Har du frågor kring strategiska planer och detaljplaner? Kontakta oss: plan@vastervik.se

OBS! Vill du veta vad du får bygga på din fastighet? Frågor kring plantolkning hanteras av miljö- och byggnadskontoret, 0490-25 40 00 (växeln).

Telefontid för plangruppen:
Tisdagar och torsdagar klockan 09:30-11:30, 0490 – 25 40 00 (växeln).
Ring växeln och be att få prata med en planarkitekt.

Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
Marcus Åberg
Planarkitekt
Fanny Hansson
Planarkitekt
Gabriel Helgesson
Planarkitekt
Johan Delvert
Planarkitekt
Anna Herge
Samhällsplanerare
Sebastian Wadenborg