Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ytterby 1:19 m.fl. Runnkalen och Stora Askö

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

LAGA KRAFT.  Vårt syfte med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder som är anpassade till dagens behov och efterfrågan.

Syftet med ändringen är att möjliggöra en bostadsbyggnation som är anpassad till dagens behov och efterfrågan. Vilket bland annat innebär en utökad byggnadsrätt en högre nockhöjd, från 3,2 meter till 4,5 meter och en minsta takvinkel på 10 grader finns för att inte området karaktär ska förvanskas. Det finns bestämmelser i byggnadsplanen som inte har genomförts som låg i linje med byggnadsplanens intentioner men efter ett regeringsbeslut 19801009 kom aldrig planen att genomföras fullt ut. Dessa bestämmelser kommer att utgå.

Om en plan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Bestämmelser kan då läggas till ändras och tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Planändringen innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig plan beskrivs i ändringsplanen. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Planen anses vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 7 oktober 2019 och vann laga kraft den 31 oktober 2019.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64. 

Sidan senast granskad den 13 december 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun