Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sydöstra delen av Gertrudsvik Sjöstad

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

LAGA KRAFT.  Planen är en ändring av den gällande detaljplanen. Vårt syfte med ändringen är att lägga till och ändra vissa bestämmelser. Detta för att skapa fastigheter som passar för sitt syfte och att förenkla bygglovgivning. Ändringarna rör vilken takvinkel som ska tillåtas samt hur stödmurar får uppföras. De berör även vilken typ av bostäder som ska vara tillåtna inom kvarteret Fångsten. Därtill byts samtliga byggnadshöjder ut mot nockhöjder. I ändringen beskriver vi endast ändringarna. Ändringen ska sedan läsas tillsammans med de planer som gäller för området.

Sedan tidigare finns två gällande planer för området. Den första planen vann laga kraft den 10 september 2008. 2014 gjordes en ändring av planen som vann laga kraft den 21 maj 2014. Området ligger i Västervik i sydöstra delen av Gertrudsvik. Ändringen stämmer överens med översiktsplanen och hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 10 april 2017 och vann laga kraft den 5 maj 2017.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 augusti 2018
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun