Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurangverksamhet, samt småindustri och handel, intill Stora Infartsvägen i Västervik, med in- och utfart från Timmergatan.

Planen hanteras enligt standardförfarande. 

Planområdet ligger på Timmergatan i ett industriområde i anslutning till Breviksvägen och infarten till Västervik, ca 2,5 km nordväst om centrum. Området är idag planlagt för småindustri.

Användningen är förenlig med gällande översiktsplan för Västerviks kommun.

Planen har antagits av kommunstyrelsen den 21 juni och vann laga kraft den 15 juli 2016.

Antagandehandlingar

Behovsbedömning, pdf 596 kB

Plankarta, 200 kB

Planbeskrivning, 100 kB

Granskningsutlåtande, 100 kB

Har du frågor om planen så kontakta: 

planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-25 40 63, daniel.niklasson@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 7 december 2016
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)