Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

LAGA KRAFT. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av friliggande småhus på fastigheten Didrikslund 2 så att Didrikslundsområdet kan bebyggas i ett sammanhang.

I Didrikslund finns ett område som är utpekat för radhusbebyggelse, fastigheten Didrikslund 2. Förutom denna fastighet är alla tomter i området sålda och kommer att bebyggas under året. Bostadsbolaget kommer att bebygga området närmast Folkparksvägen med flerbostadshus och har nyligen beviljats bygglov. Någon intressent för att bygga radhus finns inte trots att fastigheten erbjudits flera intressenter. Fastigheten har en yta som motsvarar tre tomter för småhus. Ur ett helhetsperspektiv är det lämpligt att områden bebyggs i ett sammanhang och att obebyggda tomter i ett kvarter undviks. Det är därför lämpligt att möjliggöra för byggnation av friliggande småhus på fastigheten Didrikslund 2. All infrastruktur är utbyggd inom planområdet. En ändring av byggrätterna för småhus kräver att planen ersätts med en ny plan i den del som idag är avsedd för radhus.

Planområdet är beläget i Didrikslund i västra delen av Västerviks tätort. Planområdet utgörs av en fastighet och är idag obebyggd.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande.

Planen antogs i kommunstyrelsen den 25 september 2018. Planen vann laga kraft den 18 oktober 2018.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun