Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bussen (ICA Maxi)

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

LAGA KRAFT. Syftet med ändringen av planen är omfördela befintlig byggrätt inom kvarteret Bussen.

Verksamheten inom handelsområdet har byggts ut successivt och ytterligare handelsytor återstår att bebygga. Området fungerar väl och detaljplanen i övrigt är väl avvägd och fungerar för verksamheternas behov. Vissa områden har dock byggnadsförbud vilket försvårar ett rationellt nyttjande av vissa fastigheter.

En planändring bör kunna möjliggöra att byggrätten kan fördelas mera fritt inom fastigheten Bussen 2 samtidigt som eventuella skyddsåtgärder som är en följd av närheten till infarten hanteras i bygglovskedet på samma sätt som med nu gällande bestämmelser.

Planen vann laga kraft 2017-10-12.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-254063, daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun