Lugnet 2:1 m.fl. - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Området för detaljplanen ligger norr om Västerviks tätort. Syftet med planen är att reglera byggrätterna och bestämmelserna i området så att områdets karaktär av fritidsbostadsområde kan bevaras, samtidigt som möjlighet till permanentboende ska vara möjlig.

Planen hanteras med normalt planförfarande och antogs av kommunfullmäktigen den 23 februari.  Planen har blivit överklagad till Länsstyrelsen, som avslog överklagan. Planen har den 6 november 2015 blivit överklagad till Mark- och Miljödomstolen. Mark- och Miljödomstolen har den 9 maj 2016 avslagit överklagan. Mark- och Miljödomstolens beslut har inte överklagats vilket gör att detaljplanen har vunnit laga kraft den 31 maj 2016.

Antagandehandlingar:

normaltplanförfarande

Har du frågor om planen så kontakta:

Planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-25 40 63, daniel.niklasson@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 16 oktober 2015
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)