Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Långrevet, trygghetsboende

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av hiss längs fasadens utsida, så att området kan handikappanpassas utan att medverka till trängre trapphus. Syftet är även att möjliggöra för komplementbyggnader, som extra tvättstugor, sophus, cykelställ och skärmtak över altaner/uteplatser, balkonger samt medge olika former av icke störande serviceverksamhet i området, så som trygghetsboende och områdeskontor.

Planområdet ligger i området norra Brevik, ca 2.5 km nordväst om Västerviks centrum. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 27 april och vann laga kraft den 1 juni 2015.

Handlingar:

Har du frågor om planen så kontakta:

Planarkitekt Daniel Niklasson, tel 0490-25 40 63 eller e-post daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 13 september 2017
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)