Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

LAGA KRAFT. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av hotell- och besöksanläggningen Gränsö Slott. Inom hela Gränsö Slottsområde ska det vara möjligt att bedriva en flexibel verksamhet, med stor betoning på besöksintensiva verksamheter som har nytta av den vackra miljön på Gränsö och som samtidigt kan locka människor att besöka den. Planen tillåter därför både detaljhandel, kontor, hotell och hantverk inom kvartersmarken. Planen ska ta hänsyn till de höga naturvärdena och de kulturhistoriska värdena i närområdet samt möjliggöra och utveckla allmänhetens möjligheter att nyttja området.

Planen möjliggör en utökad byggrätt för befintligt hotell, en mindre byggrätt i vattnet samt en anpassning av bestämmelserna för befintligt parkområde utifrån befintliga förhållanden.

Planområdet är beläget på Gränsö, ca 4 km från Västerviks centrum.

Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet. Planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan. Planen handläggs med standardförfarande.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 8 maj 2017 och vann laga kraft den 2 juni 2017.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Daniel Niklasson, planarkitekt, e-post daniel.niklasson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 63.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun