Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplan för Långholmen 3 med flera

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Långholmen 1 och 3 samt Garvaren 2 och 6 för ändamålen bostad, vård, handel och kontor. I syftet ingår även att se över Norra Varvsgatan och att möjliggöra för visuella och funktionella förlängningar av stadens gator ner mot skeppsbrokajen. Vidare syftar planen till att säkerställa att kulturhistoriska värden i området skyddas.

Planområdet ligger i centrala Västervik med utsikt över Skeppsbrofjärden och i anslutning till gatorna Strömsgatan, Kvarngatan, Norra Varvsgatan och Slottsholmsvägen. Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med normalt förfarande.

Planen har varit ute på granskning fr.o.m. 2016-05-02 t.o.m. 2016-06-03. Synpunkter som inkommit under granskningen behandlas i ett utlåtande. Planen antogs av kommunfullmäktige den 26 september och vann laga kraft den 28 oktober 2016. 

Antagandehandlingar:

Underlag:

 

Upplysningar om planen lämnas av planarkitekt Sofia Hjertqvist,

sofia.hjertqvist@vastervik.se, 0490-25 40 66.

Sidan senast granskad den 27 november 2017
Innehållsansvarig: Sofia Hjertqvist

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)