Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

En detaljplan är en bindande överenskommelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom ett område. Planen beskriver vilka områden som ska vara tillgängliga för allmänheten och vilka som ska vara privata. Du hittar detaljplanen för ditt område under Gällande detaljplaner.

Politiska beslut om hur mark och vatten ska användas genomförs med hjälp av detaljplaner. Planerna är juridiskt bindande. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. En plan krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad användning av marken. Exempelvis om en fastighet ska användas som bostad istället för industri.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till kartan hör en beskrivning. Beskrivningen förklarar syfte och innehåll i planen. Ibland ingår andra handlingar som illustrationer eller en beskrivning av påverkan på miljön. Som underlag kan olika utredningar tas fram. Exempel kan vara utredningar om arkeologi eller om förorenad mark.

Planen medför i princip en rätt att bygga enligt planen. Planen är bindande vid prövning av lov. Den reglerar även andra rättigheter och skyldigheter. Den innehåller regler om hur byggnader ska placeras, hur höga hus får vara och hur stor yta på en tomt som får bebyggas.

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan. Själva handlingarna tas fram av kommunen eller av konsulter. Processen tar cirka ett år att genomföra. Detta varierar beroende på hur omfattande planen är.

För att förenkla arbetet med en plan kan ett program tas fram. I programmet hanteras utgångspunkter och mål. Det kan vara bra att upprätta ett program för komplicerade planer. Sådana planer kan beröra många olika önskemål och innehålla starka motstående intressen. Ett annat skäl att ta fram ett program är om planen saknar stöd i översiktsplanen. Programmet innebär möjlighet att tidigt lyfta frågor om olika alternativ till diskussion.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun