Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret

593 80 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan vara i bostaden, på skolan, förskolan eller på jobbet. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa.

Problem med luft och ventilation handlar oftast om:

  • fukt
  • mögel
  • temperatur
  • drag eller dålig luftkvalitet
  • dålig lukt
  • röklukt från grannars vedeldning.

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilation. Denna görs för att undersöka om luften inomhus är bra.

Kontrollen ska genomföras i alla hus där personer vistas ofta eller länge. Målet är att alla dessa hus ska ha kontrollerats senast 2015. En- och tvåbostadshus behöver inte kontrolleras.

Olika intervaller

Byggnaderna ska kontrolleras regelbundet. Hur ofta de ska kontrolleras varierar.

Besiktning vart 3:e år

  • Förskolor, skolor eller vårdlokaler och liknande oavsett vilken typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation.

Besiktning vart 6:e år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Vem ansvarar?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att luftkvalitén är god och att ventilationen fungerar som den ska. Om du inte får hjälp från din hyresvärd kan du kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Hur går kontrollen till?

Kontrollen ska utföras av en behörig besiktningsman. Vid varje besiktning ska det föras protokoll. Ett exemplar ska lämnas till byggnadens ägare och ett till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Besiktaren ska även föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången utan att inomhusklimatet blir sämre.

Sidan senast granskad den 6 november 2019
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret

593 80 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun