Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolor och andra offentliga lokaler

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

En offentlig lokal är en lokal som är öppen för allmänheten. Vissa verksamheter som finns i dessa lokaler kan behöva en anmälan. Anmälan gör du till miljö- och byggnadskontoret. Vill du starta en sådan verksamhet ska du skicka in en anmälan i god tid innan du startar.

Anmälan

Anmälan krävs för:

 • Förskolor och öppna förskolor.
 • Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
 • Förskoleklass.
 • Grundskola och grundsärskola.
 • Gymnasieskola och gymnasiesärskola.
 • Specialskola, sameskola och internationell skola.
 • Hygienisk behandling.
 • Bassängbad som är till för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor.
 • Solarier.

Avgift

Du får betala en avgift för vår handläggning av din anmälan. Avgiften för solarium är två timavgifter. För anmälan av yrkesmässig hygienisk behandling och bassängbad varierar avgiften mellan tre till fyra timavgifter. För skolor gäller i de flesta fall två timavgifter. För 2022 är timavgiften 1002 kr.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn ur hälsoskyddssynpunkt på olika typer av lokaler. Exempel på sådana lokaler är:

 • Skolor och förskolor.
 • Frisersalonger.
 • Badanläggningar.
 • Solarier
 • Massörer.
 • Biografer.
 • Konsertanläggningar.
 • Camping.
 • Samlingslokaler.
 • Hotell och vandrarhem.

Utformning av lokaler

För dig som driver en verksamhet dit allmänheten har tillträde ställs det vissa krav på hur du ska utforma och inreda lokalen. Det gäller saker som städning, utrymme, ventilation med mera.
Exakt vilka krav som ställs beror på vilken typ av verksamhet du har samt i vilken omfattning.

Socialstyrelsen har mer information om detta. Se deras allmänna råd för lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet och deras handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Din egenkontroll

Du ska ha koll på din verksamhet och känna till risker och förebygga dom. Om du får problem ska du ha rutiner för att lösa dom.

För de verksamheter som kräver anmälan ställer miljöbalken även krav på att du ska dokumentera din egenkontroll. Det betyder att du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram.

Hur omfattande din egenkontroll ska vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns med mera.

Kontakta gärna miljö- och byggnadskontoret om du har frågor.

Sidan senast granskad den 22 september 2022
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun