Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hygienisk behandling

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Innan du ska starta en verksamhet med hygienisk behandling kan du behöva lämna in en anmälan.

När behövs en anmälan?

Du behöver lämna in en anmälan på särskild blankett till Miljö- och byggnadskontoret om du ska starta någon av följande verksamheter:

1. Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta. Exempel:

 • Fotvård. 
 • Tatuering.
 • Kosmetisk tatuering.
 • Piercing. 
 • Akupunktur.
 • Microneedling eller andra liknande behandlingar med stickande/skärande redskap.

2. Solarium.

3. Bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många människor. Exempel:

 • Simbassänger.
 • Vattenrutschbanor.
 • Bubbelpooler.
 • Dammar.
 • Floating.
 • Tunnor.
 • Kar.

Du behöver också lämna in en anmälan om du tar över en befintlig verksamhet. En anmälan behövs också om du byter lokaler eller om du gör förändringar i verksamheten. Exempelvis om du bygger till eller utökar verksamheten. Lämna in anmälan i god tid, gärna minst 6 veckor innan planerad start.

Utformning av lokal

För att möjliggöra god hygien och att minska risken för smittspridning ställs det vissa krav på hur en lokal ska utformas och inredas. 

För mer information om reglerna kring lokalens utformning och inredning se till exempel "Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet". Eller deras handbok "Yrkesmässig hygienisk verksamhet" (se relaterade länkar). Det finns även vissa branschorgan som har gett ut riktlinjer för sina respektive bransch. Titta om din bransch har gett ut några riktlinjer.

Solarium

För solarier för allmänt bruk i solsalonger, simhallar och gym med mera finns det speciella regler. Läs mer om reglerna på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

När det gäller hygien och rengöring i solarier är det reglerna från Socialstyrelsen som ska följas.

Bassängbad

Tempererat badvatten är en av de miljöer som är extra känslig för smittspridning. Miljön kan ge upphov till olika kemiska föroreningar i luften. För att minimera riskerna krävs att reningen av vattnet och skötseln av anläggningen fungerar på ett effektivt sätt. Egenkontroll är ett verktyg för att uppnå detta. Du kan läsa mer om regler och skötsel på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem.

För de verksamheter som är anmälningspliktiga ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram. Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare. Information om vad som gäller finns bland annat i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

Avgift

Du får betala en avgift för vår handläggning av din anmälan. Avgifter:

 • Solarium: 2 timavgifter. 
 • Yrkesmässig hygienisk behandling och bassängbad: varierar mellan 3 till 4 timavgifter. 

Timavgiften är för närvarande 981 kronor per timme (2021).

Bygglov och anmälan

Observera att ny eller ändrad verksamhet i en byggnad kan innebära att du måste söka bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vissa typer av ändringar i en befintlig lokal kan kräva att en anmälan enligt PBL. Exempel på när du behöver lämna in en anmälan är:

 • Ändring av befintlig ventilation.
 • Installation av ny ventilation. 
 • Flytt av bärande väggar.
 • Förändringar vatten och avlopp.
Sidan senast granskad den 20 januari 2021
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun