Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det är inte ovanligt med fukt- och mögelskador i bostadshus. Ibland syns skadorna tydligt. Ibland kan det vara svårt att upptäcka att huset är skadat.

Unken lukt, fuktfläckar, färg som lossnar eller tapet och mattor som bubblar sig kan vara tecken på en fuktskada.

En fuktskada kan leda till växt av bland annat mögel och bakterier. Detta kan i sin tur ge hälsoproblem för de boende.

En fuktskada kan bland annat bero på dålig ventilation eller på läckande ledningar. Fukt kan också komma utifrån, via tak, väggar eller från grunden. 

Vad kan jag göra?

Det är den som äger en fastighet som är ansvarig. Kontakta i första hand din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt kontaktar du din styrelse.

Hjälper inte detta kan du kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 13 november 2020
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun